Ravnanje z raziskovalnimi podatki in načela FAIR

dr. Ana Slavec, InnoRenew CoE

Odprto in transparentno prakticiranje znanosti je ključnega pomena za ohranjanje njene verodostojnosti. Del odgovornega izvajanja raziskav je tudi ustrezno ravnanje s podatki skozi celoten njihov življenjski cikel, od njihovega zbiranja do objave. Da zagotovimo ponovno uporabnost in obnovljivost rezultatov raziskav, ni dovolj objava surove podatkovne datoteke, ampak je treba poskrbeti tudi za objavo metapodatkov in dokumentacije raziskave.

Za opis načel, ki podpirajo izboljšanje infrastrukture za ponovno uporabo raziskovalnih podatkov, se je v letu 2016 pojavil koncept načel FAIR. Gre za smernice, kako izboljšati najdljivost (Findability), dostopnost (Accessiblity), interoperabilnost (Interoperability) in ponovno uporabnost (Reusability) podatkov. V prispevku so podrobneje predstavljena načela in izzivi njihove implementacije v praksi na različnih področjih. V nadaljevanju so predstavljeni tudi rezultati delovne skupine Evropskega oblaka odprte znanosti za načela FAIR, katere članica je Ana Slavec.