Announcements

Вторит дел од тренингот започнува наскоро...

Вторит дел од тренингот започнува наскоро...

by Anastas Mishev -
Number of replies: 0

Почитувани

За неколку минути започнуваме со вториот дел од тренингот.

Линкот за директен пристап до собата е 

https://training.ni4os.eu/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=457

при што потребно е да се најавите, исто како што тоа го направивте вчера


Ве очекуваме